Privacy Policy RTG Reclame

De gegevens welke RTG-reclame ontvangt worden 100% voor eigen gebruik toegepast. De gegevens worden bewaard in een beschermde omgeving en op schriftelijk verzoek (via de post of E-mail) kunnen de gegevens verwijderd worden, nadat RTG-Reclame de werkzaamheden/opdrachten en daaruit voortvloeiende activiteiten heeft voltooid.

In de eerste instantie blijven de gegevens tot 2 jaar na laatste opdracht en/of activiteiten voor de opdrachtgever bewaard of zoveel langer indien dit noodzakelijk blijkt.

RTG-Reclame verstrekt geen gegevens aan derden, alleen indien dit noodzakelijk wordt geacht om een opdracht op een correcte wijze uit te moeten voeren. Er worden dan alleen dié gegevens verstrekt die nodig zijn om de opdracht op de correcte en volledige wijze uit te voeren.

In vrijwel alle gevallen betreft dat de doorlevering van een logo, naam en adres-gegevens en een E-mail adres of telefoonnummer. Andere gegevens, zoals BTW-nummers, KvK-nummers of bankrekeningnummers zullen door RTG-Reclame niet worden verstrekt, tenzij de opdrachtgever hier nadrukkelijk toestemming of opdracht voor geeft of heeft gegeven.

RTG-Reclame zal zo veel als mogelijk doen om de privacy-gegevens van opdrachtgevers te beschermen volgens de wet AVG.